За АСОЦИАЦИЯТА

Асоциация "Развитие на информационното общество" е независима неправителствена организация с идеална цел. Асоциацията е регистрирана официално през 1997 г., но е приемник на дейности на нейни членове десетилетия преди това.

Основна цел на Асоциацията е да съдейства за благоприятното развитие на информационното общество в България, да подпомага гражданите от всички социални слоеве да се възползват от предимствата на информационното общество и да се предпазват от възможните неблагоприятни последици. Дейностите на Асоциация "РИО" се основават на доброволен труд на нейните членове.

Седалище на Асоциацията е гр. София, но Асоциацията има структури и в други градове на България.

Членовете на Асоциацията са индивидуални и колективни. Асоциацията се управлява от общо събрание, Управителен съвет и Председател.

Добре дошли са желаещите да се присъединят към нашите дейности като създадат дружества към Асоциацията, участват в работата на Националните ни експертни групи, в заседанията на Националния семинар «Развитие на информационното общество», в съвместни проекти и в други дейности на Асоциацията.


1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл:8 | Асоциация "Развитие на информационното общество" | e-mail: ario@math.bas.bg
Копирането и разпространението на материали от страницата може да става само с разрешението на Асоциацията
Страницата се поддържа от УС на Асоциация "РИО"