Дванадесета национална конференция с международно участие
„Образованието и изследванията в информационното общество”
Пловдив, 30-31 май 2019 г.

Сайт АРИО
   

 

Полезни връзки

Предишни конференции

 

Дванадесета национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“

Пловдив, 30 - 31 май 2019 г.

Сборник с доклади на конференцията


Единадесета национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“

Пловдив, 01 - 02 юни 2018 г.

Сборник с доклади на конференцията


Десета национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“

Пловдив, 22 - 23 юни 2017 г.

Сборник с доклади на конференцията


Девета национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“

Пловдив, 26 - 27 май 2016 г.

Сборник с доклади на конференцията


Осма национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“

Пловдив, 28 - 29 май 2015 г.

Сборник с доклади на конференцията


Седма национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“

Пловдив, 29 - 30 май 2014 г.

Сборник с доклади на конференцията


Шеста национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“

Пловдив, 30 - 31 май 2013 г.

Сборник с доклади на конференцията


Пета национална конференция „Образованието в информационното общество“

Пловдив, 31 май - 01 юни 2012 г.

Сборник с доклади на конференцията


Четвърта националнанационална конференция „Образованието в информационното общество“

Пловдив, 26 - 27 май 2011 г.

Сборник с доклади на конференцията


Трета конференция „Образованието в информационното общество“

Пловдив, 27 - 28 май 2010 г.

Сборник с доклади на конференцията


Втора конференция „Образованието в информационното общество“

Пловдив, 12 - 13 май 2009 г.

Сборник с доклади на конференцията


Първа конференция „Образованието в информационното общество“

Пловдив, 13 - 14 октомври 2006 г.

Сборник с доклади на конференцията


Международни конференции ICT&P

Асоциацията е приемник и основен организатор на поредицата от международни конференции по Информационни и комуникационни технологии и програмиране ICT&P, които се провеждаха ежегодно без прекъсване в продължение на 30 години - от 1976 г. до 2005 г., първоначално като школа по програмиране. Доклади на конференцията са изнасяли изтъкнати учени и специалисти като: L. Aiello, M. Mac an Airchinnigh, A. Androniko, F. Bauer, K. Beauchamp, P. Boursier, C. Castelfranchi, Y. Demazeau, J. Demetrovic, F. Denot, A. Dillon, M. Dombrowski, A. Ershov, B. Faltings, G. Gardarin, H. Gaylord, M. Georgeff, N. Govorun, R. Guiliarevskij, J. Habichler, P. Hajek, A. Harkevich, I. Havel, J. Hoffer, J. Horejs, S. Joosten, E. Juschenko, V. Kasyanov, V. Kotov, J. Kral, Z. Kulpa, V. Kurochkin, S. Lavrov, L. Lukaszewicz, P. Maestrini, A. Mazurkiewics, A. Patel, M. Peschl, R. Petrioli, I. Pottosin, F. Rabitti, J. Sanger, E. Sanchez, C. Sattler, J. Schmidt, S. Spaccapietra, N. Spyratos, N. Streitz, Y. Tanaka, C. Thanos, M. Theodorakis, K. Tombre, S. Trumpy, E. Tyugu, T. Vamos.

 

  2019 Асоциация „Развитие на информационното общество”
e-mail: ario_conf@math.bas.bg