Национален семинар

„Развитие на информационното общество”

Списък на проведените заседания

Семинарът се организира от Асоциация “Развитие на информационното общество” и се провежда в рамките на Форум “Глобално информационно общество”. Семинарът действа от 7 ноември 1999 г. и е продължител на Националния семинар по информатика, организиран от Съюза на математиците в България през 1975 г.

Като правило семинарът заседава всеки месец (вторият вторник на месеца от 14.00 ч.), като се обсъждат различни теми.

Заседанията на семинара започват с едно или повече встъпителни изказвания от поканени видни специалисти. След това се провежда дискусия.

Семинарът се организира от Асоциация “Развитие на информационното общество” и секция “Софтуерни технологии и информационни системи” на Института по математика и информатика – БАН, като за някои заседания се привличат и други съорганизатори. Заседанията на семинара се провеждат най-често в София в сградата на Института, но понякога и на други места в страната.

Поканват се най-учтиво всички желаещи да участват в заседанията на семинара, както и да предлагат теми за бъдещи заседания.

За Асоциацията
Основни дейности
Членове
Експертни групи
Гледища
Конференции
Издания
Проекти
Мнения и въпроси
Контакт

1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл:8 | Асоциация "Развитие на информационното общество" | e-mail: ario@math.bas.bg
Копирането и разпространението на материали от страницата може да става само с разрешението на Асоциацията
Страницата се поддържа от УС на Асоциация "РИО"