Проекти

Асоциация “Развитие на информационното общество” работи и е готова да сътрудничи за подготовка и изпълнение на съвместни проекти (вкл. проекти, финансирани от европейски и други програми) с държавни и неправителствени организации, общини, учебни заведения, фондации, специалисти и всички интересуващи се от развитието на информационното общество.

Сред завършените проекти на Асоциацията са:

  • Проект за стратегия и национална програма за развитие на информационното общество в Република България (като подизпълнител)

  • Проект "Повишаване на квалификацията на глухи за ползване на съвременни информационни и комуникационни технологии"

  • Проект за изграждане на обществени центрове за достъп до Интернет и предоставяне на информационни и комуникационни услуги - в три етапа

  • Обучение на учители от Пловдивската математическа гимназия за ползване на нови информационни и комуникационни технологии и програми

Ние предлагаме съвместни дейности за:

  • Изготвяне на анализи, прогнози, експертни оценки, свързани с информационното общество и информационни продукти, потребностите на гражданите от информационни и комуникационни услуги.

  • Организиране на курсове за граждани (вкл. и за граждани с физически увреждания)

  • консултанска и разяснителна дейност

  • Организиране на конференции и семинари

  • и др.

Асоциацията разполага и може да привлече висококвалифицирани специалисти, които да поемат изпълнението на подобни проекти, както и да подготвят предложения за финансиране на проекти от европейски и други програми.

Ваши идеи и предложения за съвместни дейности моля, изпращайте на адреса на Асоциацията.

За Асоциацията
Основни дейности
Членове
Експертни групи
Гледища
Семинар
Конференции
Издания
Мнения и въпроси
Контакт

1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл:8 | Асоциация "Развитие на информационното общество" | e-mail: ario@math.bas.bg
Копирането и разпространението на материали от страницата може да става само с разрешението на Асоциацията
Страницата се поддържа от УС на Асоциация "РИО"