ГЛЕДИЩА

 

Преди публикувани гледища:

Местното управление и информационното общество
Сдруженията на учените и информационното общество
Опазване на личните данни
Информационното общество и религията
Неправителствените организации и информационното общество
Изчерпана ли е демокрацията като форма на управление?
«Електронното» правителство
Заявление, а не молба
И с ударение
Относно проекта за Закон за електронното управление


Мнения на участници в заседанието на тема «Местното управление и информационното общество» на Националния семинар «Развитие на информационното общество», състоял се на 12 юни 2007 г. в Пловдив.

 • Важно е да се създаде потребност от информационни услуги.
 • Биха ли се представили по-добре от децата управляващите общини в сложна компютърна игра за управление на град?
 • Психолозите не са намерили ефективен модел за мотивация на хората.
 • Трябва да се намери способ за да се накарат политиците да си вършат работата.
 • Централизираното събиране и разпределение на средства трябва да намалее.
 • Професионалните сдружения трябва да имат по-голяма тежест при взимане на решения.
 • Даващите съвети и подготвящите документация за взимане на решения трябва да носят отговорност.
 • Гражданите трябва да имат свободен достъп до разнообразната общинска информация.
 • Съвременните библиотеки имат важна роля в информационното общество, защото те са най-удобното място за достъп до информация и консултации.
 • Библиотеките не само задоволяват, но и създават информационни потребности.
 • Трябва не само да се споделят мнения, а и да се оказва натиск за осъществяването на обществено полезни дейности.
 • Главна задача на местната власт е да подготви гражданите за живот в информационното общество.
 • Местната власт трябва да поощрява и подпомага създаването на неголеми граждански организации.
 • Доброто съвременно управление се основава на компютърни информационни модели.
Обратно в ГЛЕДИЩА Гледища

Мнения на участници в заседанието на тема «Сдруженията на учените и информационното общество» на Националния семинар «Глобално информационно общество» (София, Институт по математика и информатика, 15 май 2007)

 • Липсата на гражданско общество не е недъг само на България, а е характерно за съвременната епоха.
 • Основно за България е да се създаде благоприятна представа за научните институции.
 • Директният натиск на учените върху правителството не е ефективен. Трябва да се влияе на обществото, а то да въздейства на правителството.
 • Учените трябва да оказват влияние върху социалната среда, а не само в своя кръг. В България е необходимо учените да влияят на децата (учениците от началните класове).
 • Трябва да определим нашето място в света. Силата ни е в това, че можем да сме посредници между изтока и запада.
 • Докато държавните организации действат мудно, гражданските организации са гъвкави и могат да взимат решения много бързо.
 • За нас е подходящо да работим по задачи, възложени от чужди организации.
 • Истинската наука изисква нови идеи. Не е достатъчно да има «майстори», които да провеждат научни изследвания. Има учени и «научени».
Обратно в ГЛЕДИЩА Гледища

Опазване на личните данни

Непрекъснато се събират и регистрират данни за дейността на хората – при финансови действия: банкови операции, ползване на банкомати, при пазаруване в големи магазини (особено като се ползват дебитни или кредитни карти), от различни служби за събиране на данъци и такси; от здравните учреждения; при издаване на документи; чрез охранителни камери; при ползване на Интернет и на електронна поща; при водене на телефонни разговори; при подаване на данъчни декларации и т.н., и т.н. С тези данни би могло да се злоупотребява. Особено опасно е да се обединяват и съпоставят данни от различни източници.

Не може да се разчита, че организациите, които събират регистрират и ползват данните, ще осугурят ползването им само в интерес на гражданите и за законни цели. Необходимо е да се организира независим граждански контрол и да се разясняват систематично съществуващите опасности и мерките, които всеки трябва да взима.
Много от тези данни би трябвало да се съхраняват определен период от време и след това да се унищожат. Отговорността за опазване на данните обикновено е в организациите, които ги регистрират и съхраняват.
Сигурни ли сме, че със събраните за нас данни не се злоупотребява, че не се ползват от зложелатели, че се съхраняват надежно и се унищожават своевременно? Или трябва да се задоволим с декларации на носещите отговорност за това.
Един пример за нежелателно ползване на лични данни е разпространяването на спам, като се употребяват и разпространяват електронни адреси на лица. Мнозина, особено деца и юноши, се подлъгват да се регистрират в различни системи в Интернет и така се събират данни за тях, които могат да се съхраняват до дълбоката им старост. Не са малко и хората, които поместват в Интернет подробни данни за себе си.
Сега компютърните памети са относително евтини и с голям капацитет, в тях данните могат да се съхраняват продължително време, бързо да се намират определени сведения и, което особено застрашава гражданите, да се обединяват данни за тях от различни източници.
Ползването на регистрирани данни за гражданите може да им причини сериозни вреди, при това често без дори да подозират (напр. отказ за назначаване на работа).
Как да се избегнат възможните вреди за гражданите? Необходимо е:
 • Да се разяснява систематично на гражданите за застрашаващата ги опасност и да им се препоръчва как да действат, за да я намалят.
 • Да се организира независим граждански контрол за правомерното събиране, регистриране и ползване на лични данни и за опазването им от злосторници.
Гражданският контрол следва да се предвиди в съответното законодателство и да се осигурят възможности за финансирането му, защото за реално осъществяване на контрола е необходимо да се наемат независими експерти.
Обратно в ГЛЕДИЩА Гледища
За Асоциацията
Основни дейности
Членове
Експертни групи
Семинар
Конференции
Издания
Проекти
Мнения и въпроси
Контакт

1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл:8 | Асоциация "Развитие на информационното общество" | e-mail: ario@math.bas.bg
Копирането и разпространението на материали от страницата може да става само с разрешението на Асоциацията
Страницата се поддържа от УС на Асоциация "РИО"