Основни дейности
Завършени проекти
Предложения за съвместни проекти

Основни дейности


Асоциацията цели да създаде възможности за своите членове за обмяна на идеи, свързани с информационното общество и при възможност да популяризира развитието на информационното общество сред гражданите с цел те да могат да се възползват от предимствата и да се предпазват от рисковете на информационното общество.

Във връзка с това Асоциацията организира систематично обществени обсъждания в рамките на специално създаден форум "Глобално информационно общество", като информира за резултатите заинтересуваните организации, провежда ежегодна международна конференция Information and Communication Technologies and Programming (ICT&P), участва в проучвателни и образователни проекти по проблемите на информационното общество, провежда образователни курсове (вкл. за лица от неравнопоставени обществени групи), издава ежемесечен бюлетин и поредица брошури "Информатика и информационно общество".

Сред по-съществените завършени проекти на Асоциацията са:

  • Проект за стратегия и национална програма за развитие на информационното общество в Република България(като подизпълнител)

  • Проект "Повишаване на квалификацията на глухи за ползване на съвременни информационни и комуникационни технологии"

  • Проект за изграждане на обществени центрове за достъп до Интернет и предоставяне на информационни и комуникационни услуги - в три етапа

  • Обучение на учители от Пловдивската математическа гимназия за ползване на нови информационни и комуникационни технологии и програми

Предложения за съвместни проекти


Асоциацията е готова да сътрудничи за подготовка и изпълнение на съвместни проекти с държавни и неправителствени организации, общини, учебни заведения, фондации, специалисти и всички интересуващи се от развитието на информационното общество. Тези проекти може да се отнасят за проучвания за потребностите на населението от информационни и комуникационни услуги, образователна, разяснителна дейност и др. Особено държим на сътрудничество със страни от Балканския регион.

Ваши идеи и предложения за съвместни проекти моля, изпращайте на адреса на Асоциацията:

София, тел. 979-2828, 979-3819,
e-mail: ario@math.bas.bg

За Асоциацията
Членове
Експертни групи
Гледища
Семинар
Конференции
Издания
Проекти
Мнения и въпроси
Контакт

1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл:8 | Асоциация "Развитие на информационното общество" | e-mail: ario@math.bas.bg
Копирането и разпространението на материали от страницата може да става само с разрешението на Асоциацията
Страницата се поддържа от УС на Асоциация "РИО"