Членове на Асоциацията

 

Асоциацията има индивидуални и колективни членове (вкл. от чужбина) – дружества на Асоциацията или организации с нетърговска цел.

Индивидуални членове на Асоциацията са български учени, преподаватели и специалисти със значителен опит от България и чужбина. Наред със специалистите по информатика и информационни технологии, в Асоциацията членуват юристи, филолози, медици и лица с други специалности.

За индивидуални членове на Асоциацията се приемат ограничен брой лица, придобили авторитет с дейностите си и желаещи да работят активно за развитието на информационното общество в полза на всички българи и взимащи активно участие в дейностите на Асоциацията. С предимство се приемат колеги българи от чужбина, както и студенти и други млади хора, които са работили резултатно като доброволци в Асоциацията.

Дружествата на Асоциацията представляват доброволни обединения на лица, които споделят целите на Асоциацията. Дружествата са автономни организации, които са колективни членове на Асоциацията. Дружества на Асоциацията са създадени в Пловдив, Бургас и Шумен. Управителният съвет на Асоциацията е на разположение да улесни да създадат дружества към Асоциацията желаещите специалисти, студенти и др.

Сред организациите - колективни членове на Асоциацията са български университети, научни институти и други авторитетни организации.

За колективни членове се приемат от Управителния съвет авторитетни организации, които нямат пряка или косвена търговска цел и които работят за развитие на информационното общество. С колективните членове се сключва съответен договор.

Членовете на Асоциацията ползват предимства и намаления при участие в организирани от Асоциацията прояви и при изпълнение на проекти.

Има специални изисквания към желаещите да членуват в Асоциацията. Молим проявяващите интерес да се свържат с нас.

 

За Асоциацията
Основни дейности
Експертни групи
Гледища
Семинар
Конференции
Издания
Проекти
Мнения и въпроси
Контакт

1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл:8 | Асоциация "Развитие на информационното общество" | e-mail: ario@math.bas.bg
Копирането и разпространението на материали от страницата може да става само с разрешението на Асоциацията
Страницата се поддържа от УС на Асоциация "РИO"