Ескпертни групи на Асоциация “РИО”

Дейността на Асоциацията в различни направления се осъществява от Национални експертни групи (НЕГ).

В определена НЕГ могат да участват всички желаещи (членуващи или не в Асоциацията), които със своите мнения, предложения и конкретни дейности допринасят за работата на групата. Допуска се участие в произволен брой НЕГ. Всяка експертна група има координатор. Желаещите да се включат в работата на определена НЕГ първоначално трябва да се свържат с Асоциацията чрез адреса за връзка.

За сега към Асоциацията са формирани две експертни групи:

Национална експертна група “Висше образование и информационно общество” със задача да съдейства за развитие на подходящо висше образование в условията на изграждащото се информационно общество като събира и анализира информация, формулира проблеми и предложения и извършва други подходящи дейности.

Национална експертна група “Гражданите и информационно общество” със задача да проучва проблемите на гражданите при развитие на информационното общество (включително в преходния период) и да съдейства за подготовката им за живот в новото общество, като подготвя и разпространява материали за осведомяване на гражданите за възможностите и проблемите на информационното общество, организира лектория за информационното общество и извършва други подходящи дейности. Предмет на вниманието на НЕГ е защитата на лична информация и свободата за достъп до информация.

За Асоциацията
Основни дейности
Членове
Гледища
Семинар
Конференции
Издания
Мнения и въпроси
Контакт

1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл:8 | Асоциация "Развитие на информационното общество" | e-mail: ario@math.bas.bg
Копирането и разпространението на материали от страницата може да става само с разрешението на Асоциацията
Страницата се поддържа от УС на Асоциация "РИО"