English

Осма Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество"
Пловдив, 28 - 29 май 2015 г.

image 1

Конференцията е част от научните и културни форуми в подкрепа на
"Пловдив - Европейска столица на културата 2019".

Асоциация „Развитие на информационното общество”, Институт по математика и информатика при БАН и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” ви канят да участвате с доклади, съдържащи оригинални разработки в областта на образованието и изследванията за развитие на информационното общество. Конференцията ще се проведе в град Пловдив на 28 и 29 май 2015 г.

Изисквания за докладите

Авторите трябва да се регистрират в системата за научни конференции - www.easychair.org и да поставят доклада си в нея - https://easychair.org/conferences/?conf=eris2015.

Приемат се доклади с обем до 10 страници А5, форматирани според изискванията, посочени в шаблона template.doc. Всички доклади ще бъдат рецензирани от Програмния комитет, като приетите ще се публикуват в сборника на конференцията.