English

Седма Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество”
Пловдив, 29 - 30 май 2014 г.

image 1

Конференцията е посветена на 145-та годишнина на Българската академия на науките и е в подкрепа на кандидатурата на гр. Пловдив за Европейска столица на културата 2019.

Асоциация „Развитие на информационното общество”, Институт по математика и информатика при БАН и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” ви канят да участвате с доклади, съдържащи оригинални разработки в областта на образованието и изследванията за развитие на информационното общество. Конференцията ще се проведе в град Пловдив на 29 и 30 май 2014 г.

Изисквания за докладите

Авторите трябва да се регистрират в системата за научни конференции - www.easychair.org и да поставят доклада си в нея - https://www.easychair.org/conferences/?conf=er4dis.

Приемат се доклади с обем до 10 страници А5, форматирани според изискванията, посочени в шаблона template.doc. Всички доклади ще бъдат рецензирани от Програмния комитет, като приетите ще се публикуват в сборника на конференцията.