BACK
Шеста Национална конференция
„ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО“

Пловдив, 30 май – 31 май 2013 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ


Асоциация „Развитие на информационното общество“,
Институт по математика и информатика при БАН и
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Ви канят да участвате с доклади, съдържащи оригинални разработки в областта на образованието и изследванията за развитие на информационното общество.


Приоритетни теми на тазгодишнатa конференция са:

 • Системи за електронно обучение и споделяне на образователни ресурси.
 • Преподавателски техники и стратегии за електронно обучение.
 • Сериозни игри, симулации и виртуална реалност.
 • Обучение, основано на компетентности: проектиране и оценяване.
 • Уеб технологии, услуги и платформи; облачни изчисления.
 • Социални мрежи и сигурност на информационната среда.
 • Персонализация, моделиране на потребители и адаптация.
 • Обработка на естествен език, извличане на информация и семантичен уеб.
 • Откриване на знания в данни, уеб разузнаване.
 • Културно многообразие и потребители със специфични потребности.
 • Иновативни системи за е-управление, е-здравеопазване и е-библиотеки.
Приемат се доклади с обем до 10 страници А5, форматиран според изискванията, посочени в шаблона.
Всички доклади ще бъдат рецензирани от Програмния комитет, като приетите доклади ще се публикуват в сборника на конференцията. По време на конференцията ще бъдат изнесени и доклади по покана.

Работни езици: български и английски.

В рамките на конференцията ще се проведе сесия за представяне на реферати на студенти и ученици в областта на информационните технологии.

ВАЖНИ ДАТИ:

21.04.2013 г. – краен срок за получаване на пълния текст на докладите за рецензиране -
За изпращане на доклада си може да ползвате регистрацията на конференцията в EasyChair:
https://www.easychair.org/conferences/?conf=eris2013
30.04.2013 г. – съобщение за приемане/отхвърляне на представените доклади.
11.05.2013 г. – срок за получаване на преработения текст на приетите доклади.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: (включва: участие в програмата на конференцията, екземпляр от сборника и допълнителни материали).

 до 17.05.2013 след 17.05.2013
Стандартна70 лв. 90 лв.
За членове на Асоциация „РИО”50 лв.70 лв.
За докторанти и студенти40 лв.50 лв.
Забележка: Поне един от авторите на приетите доклади трябва да се регистрира за участие в конференцията и да го представи.
Съпредседатели на Програмния комитет:
Георги Тотков, Пловдивски университет
Иван Койчев, Софийски университет

Програмен комитет:
Аврам Ескенази, Институт по математика и информатика при БАН
Александър Григоров, Софийски университет
Александър Гънгов, Софийски университет
Антон Илиев, Пловдивски университет
Асен Рахнев, Пловдивски университет
Бойко Банчев, Институт по математика и информатика при БАН
Боян Бончев, Софийски университет
Вихър Кискинов, Софийски университет
Даниела Орозова, Бургаски свободен университет
Дойчин Бояджиев, Пловдивски университет
Евгени Николов, Национална лаборатория по компютърна вирусология
Евгения Сендова, Институт по математика и информатика при БАН
Елена Сомова, Пловдивски университет
Елена Шойкова, Технически университет - София
Ивайло Старибратов, Математическа гимназия - Пловдив
Коста Гъров, Пловдивски университет
Красен Стефанов, Софийски университет
Красимир Манев, Софийски университет
Красимира Иванова, Институт по математика и информатика при БАН
Кристина Денчева, УНИБИТ
Мариян Илиев, Технически университет, филиал Пловдив
Милена Добрева, University of Malta
Нели Манева, Институт по математика и информатика при БАН
Петър Станчев, ИМИ при БАН, Kettering University (USA)
Пламен Ангелов, Институт за космически изследвания при БАН
Радослав Павлов, Институт по математика и информатика при БАН
Ренета Бърнева, State University of New York at Fredonia
Росица Донева, Пловдивски университет
Силвия Илиева, Софийски университет
Теодоси Теодосиев, Шуменски университет
Христо Крушков, Пловдивски университет
Юлиана Пашкова, Нов Български Университет

Секретар на програмния комитет:
Милена Станева, Институт по математика и информатика при БАН

Организационен комитет:
Георги Врагов - председател
Галя Стоянова
Детелина Стоилова
Росица Овчарова
Милена Станева
Адреси за връзка::
Пловдив, тел. 032/625008,
e-mail: ario_conf@math.bas.bg
София, тел. 02/979 3819
www.adis.org/pages/announcement.html