Тринадесета конференция
„Образованието и изследванията в информационното общество”
Пловдив, 28-29 май 2020 г.

 
   

 

Полезни връзки

Програмен комитет

Съпредседатели на Програмния комитет:

  • Аврам Ескенази, Институт по математика и информатика при БАН
  • Георги Тотков, Пловдивски университет
  • Иван Койчев, Софийски университет

Членове:

Секретар на програмния комитет:

  • Милена Станева, Асоциация "Развитие на информационното общество" - секретар

Организационен комитет

  • Георги Врагов, Институт по математика и информатика при БАН - председател

 

  2020 Асоциация „Развитие на информационното общество”
e-mail: ario_conf@math.bas.bg