Тринадесета конференция
„Образованието и изследванията в информационното общество”
Пловдив, 05-06 ноември 2020 г.

Сайт АРИО
   

 

Полезни връзки

Асоциация „Развитие на информационното общество”, Институтът по математика и информатика при БАН и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” ви канят да участвате с доклади, съдържащи оригинални разработки в областта на образованието и изследванията за развитие на информационното общество.

Сборникът с доклади се публикува в Цифровата библиотека на Института по математика и информатика - БАН и е включен в Референтната база данни на Националния център за информация и документация на България.

Доклади

Каним ви да представите оригинална работа в областта на образованието и изследванията за развитие на информационното общество.

 

  2020 Асоциация „Развитие на информационното общество”
e-mail: ario_conf@math.bas.bg