Тринадесета конференция
„Образованието и изследванията в информационното общество”
Пловдив, 28-29 май 2020 г.

 
   

 

Полезни връзки

Важни дати

04.04.2020 - краен срок за изпращане (чрез системата за научни конференции Еasychair) на пълния текст на докладите за рецензиране

25.04.2020 - съобщение за приемане на представените доклади

12.05.2020 - краен срок за изпращане на преработения текст на приетите доклади

 

  2020 Асоциация „Развитие на информационното общество”
e-mail: ario_conf@math.bas.bg