Асоциация „Развитие на информационното общество“
Институт по математика и информатика при БАН

 
 
Национална конференция
„Образованието в информационното общество”

Пловдив, 12 -13 май 2009

 
 
 

Със съдействието на:
Сдружение „Регионални научно-технически съюзи с ДНТ – Пловдив“

 
 

Списък на изнесените доклади

12 май 2009 г.
 
А. Димов (СУ), С. Илиева (СУ), И. Павлова (СУ), А. Ескенази (ИМИ- БАН)
Software and Services - Research and Education in Bulgaria
Т. Терзиева (ПУ), Г. Тотков (ПУ)
Един онтологичен подход към процеса на обучение
И. Кожухаров (АМТИИ)
SIC ET NON (Или само SIC)
И. Койчев (СУ), Р. Николов (СУ), Д. Дичева (Winston-Salem State University, USA)
SmartBook – the future e-book and educatonal hypermedia
Ал. Геров (ИМИ- БАН)
Образование и информационно производство
Д. Орозова (БСУ), Ив. Стамова (БСУ)
Научно изследователски проекти от университетски фонд за научни изследвания на БСУ и ролята им за обучение и провеждане на научни изследвания със студенти
М. Илиев (ТУ – филиал Пловдив), С. Шопова (НБ „И. Вазов” – Пловдив)
Върху един модел на образователни изложби, посветени на кръгли годишнини на влиятелни личности и събития в историята на науката и технологиите
Т. Стоев (МУ – Пловдив), М. Карушкова (МУ – Пловдив)
Въздействие на компютъризацията и Интернет върху човешката психика
К. Мицев (УХТ – Пловдив)
Един подход при преподаване на дисциплината Информатика за чуждестранни студенти подготвителна година на английски език в УХТ Пловдив
Д. Савов (НБУ)
Висшето образование в информационното общество
 
Обща дискусия – водещ П. Бърнев
 
13 май 2009 г.
 
А. Илиев (ПУ), Н. Вълчанов (ПУ), Т. Терзиева (ПУ)
Обобщения и оптимизации на някои алгоритми
А. Илиев (ПУ), Н. Кюркчиев (ИМИ – БАН), Н. Вълчанов (ПУ), Т. Терзиева (ПУ), Т. Тодоров (ПУ)
Уеб базирана паралелизирана система за решаване на алгебрични уравнения от произволна степен
К. Гъров (ПУ)
Олимпиадите по информатика и информационни технологии в България – състояние и переспективи
Ив. Старибратов (ОМГ – Пловдив), Б. Танева (ОМГ – Пловдив)
Различният начин за мотивиране на учениците за развитие на информатиката в средното образование
Ив. Старибратов(ОМГ – Пловдив), В. Тодорова (ОМГ – Пловдив)
Професионалното обучение по програмиране
Ив. Старибратов (ОМГ – Пловдив), Цв. Димитрова (ОМГ – Пловдив)
Ранната подготовка на учениците по информатика
Т. Теодосиев (ШУ)
Внимателно с модерните методи за обучение и оценка
М. Брусева (ВСУ), Ив. Николова (ОУ „Н. Вапцаров” – Варна)
Анализ на прилагането на ИКТ в съвременното българско училище
П. Гарушева (ПУ), Стоянка Анастасова (ПГЕЕ – Пловдив)
Езиковата компетентност в информационното общество
В. Дянкова (ШУ)
Понятията в обучението по информатика в контекста на информационната култура
Тр. Момков (ПУ)
Бележки за образованието
Г. Колева (СОУ „Л. Каравелов” – Добрич)
Компютърните презентации в учебната дейност
Р. Кацарова (СОУ „Г. Брегов” – Пазарджик)
Информационните технологии на „по-високо” ниво
Р. Жекова (МГ „Баба Тонка” – Русе)
Обучението по програмиране в редовните часове
С. Караколева (РУ)
Ученически проекти по информационни технологии. Използване на LaTeX-пакети PSTricks, pdfscreen, exerquiz и animate при обучението по математика и физика
В. Тасева (ОМГ – Пловдив)
Електронни учебни курсове по информационни технологии
Т. Чехларова (ПУ)
Изследвания с шестоъгълници с перпендикулярни съседни страни във виртуални учебни среди
Е. Ангелова (Консорциум ECDL България)
ECDL в България
 
Дискусия по проблемите на средното образование - водещ К. Гъров