English

Програмен комитет

Съпредседатели на Програмния комитет
Георги Тотков, Пловдивски университет
Иван Койчев, Софийски университет
Програмен комитет
Аврам Ескенази, Институт по математика и информатика при БАН
Александър Григоров, Софийски университет
Александър Гънгов,  Софийски университет
Антон Илиев, Пловдивски университет
Асен Рахнев, Пловдивски университет
Бойко Банчев, Институт по математика и информатика при БАН
Боян Бончев, Софийски университет
Веска Нончева, Пловдивски университет
Вихър Кискинов, Софийски университет
Даниела Орозова, Бургаски свободен университет
Дойчин Бояджиев, Пловдивски университет
Елена Сомова, Пловдивски университет
Йорданка Горчева, Институт по математика и информатика при БАН
Коста Гъров, Пловдивски университет
Красен Стефанов, Софийски университет
Красимир Манев, Софийски университет
Красимира Иванова, Институт по математика и информатика при БАН
Кристина Денчева, УНИБИТ
Маргарита Теодосиева, Русенски университет
Милена Добрева, University of Malta
Петко Русков, Софийски университет
Петър Станчев, Институт по математика и информатика при  БАН
Пламен Ангелов, Институт за космически изследвания при БАН
Радослав Павлов, Институт по математика и информатика при  БАН
Ренета Бърнева, State University of New York at Fredonia
Росица Донева, Пловдивски университет
Силвия Илиева, Софийски университет
Славчо Щраков, Югозападен университет
Теодоси Теодосиев, Шуменски университет
Христо Крушков, Пловдивски университет
Юлиана Пашкова, Нов Български Университет
Секретар на програмния комитет
Милена Станева, Институт по математика и информатика при БАН

Организационен комитет

Георги Врагов (ИМИ – БАН) – председател
Галя Стоянова (ИМИ – БАН)
Детелина Стоилова (ИМИ – БАН)
Милена Станева (ИМИ – БАН)
Николай Касъклиев (ПУ „П. Хилендарски”)
Росица Овчарова (ИМИ – БАН)