English

Такса за участие

(включва: участие в програмата на конференцията, екземпляр от сборника и допълнителни материали)

  Платена до 20.05.2014 след 20.05.2014
Стандартна 70 лв. 90 лв.
За членове на АРИО, студенти и докторанти 50 лв. 70 лв.

Забележка: Поне един от авторите на приетите доклади трябва да се регистрира за участие в конференцията и да го представи.