English

Важни дати

15.04.2014 г. – краен срок за изпращане (чрез системата за научни конференции https://www.easychair.org/conferences/?conf=er4dis) на пълния текст на докладите за рецензиране.

07.05.2014 г. – съобщение за приемане/отхвърляне на представените доклади.

14.05.2014 г. – срок за получаване на преработения текст на приетите доклади.