English

Програмен комитет

Съпредседатели на Програмния комитет:
Аврам Ескенази, Институт по математика и информатика при БАН
Георги Тотков, Пловдивски университет
Иван Койчев, Софийски университет

Милена Станева, Асоциация "Развитие на информационното общество" - секретар

Организационен комитет

Георги Врагов, Институт по математика и информатика при БАН