English

Важни дати

02.05.2018 г.- краен срок за изпращане (чрез системата за научни конференции Еasychair) на пълния текст на докладите за рецензиране

12.05.2018 г. - съобщение за приемане на представените доклади

19.05.2018 г. - краен срок за изпращане на преработения текст на приетите доклади